Милениум-Сатен-цветове,кожа,сребро,злато

2/3 ½/4 см ток