7001 – Сатен-цветове

2/3 ½/4 см ток,кожа,сребро/глитер,злато